Uitgelicht
Gezocht: Leden voor onze klankbordgroep
Gezocht: Leden voor onze klankbordgroep
Geplaatst: 30 april 2018

SGE neemt de inbreng van alle patiënten serieus. We zijn van mening dat het onze patiënten zijn die het beste weten wat er goed is aan de zorg die we bieden. En wat er beter kan! Wilt u graag uw mening geven en meedenken? U bent van harte welkom om deel te nemen aan onze klankbordgroep! Geïnteresseerd? Meld u dan aan bij de balie.

Levenseinde
Levenseinde
Geplaatst: 8 januari 2018

Praten over sterven is niet altijd makkelijk. Toch is het heel belangrijk om op tijd met uw arts te praten over uw wensen en verwachtingen rond uw levenseinde. Ook als u vertrouwt op familie, geloof of genezing. Het tijdig bespreken van uw wensen helpt u om straks de zorg te krijgen die bij u past.

Onbezorgd afscheid nemen
Onbezorgd afscheid nemen
Geplaatst: 12 september 2017

Heeft u vragen rondom het levenseinde? Zoals: Wat zijn de mogelijkheden (euthanasie, palliatieve sedatie) of wat moet ik regelen? Dan willen we u graag uitnodigen voor de bijeenkomst 'Onbezorgd afscheid nemen' op zaterdag 23 september a.s. De bijeenkomst wordt georganiseerd door SGE, Lumens, Zuidzorg en Vitalis en vindt plaats in De Toeloop (wijk Doornakkers). We bieden u de gelegenheid om met de huisarts en de praktijkondersteuner in gesprek te gaan. Ook zijn deskundige sprekers uitgenodigd om over dit onderwerp te vertellen.

Klachtenregeling SGE
Klachtenregeling SGE
Geplaatst: 1 maart 2017

Sinds januari is het klachtrecht, als onderdeel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen, in de zorg (Wkkgz) van kracht. SGE heeft haar oude Klachtenregeling aangepast aan de nieuwe wetgeving en besproken met de cliëntenraad. De klachtenprocedure is er op gericht om zoveel mogelijk klachten van patiënten binnen SGE naar tevredenheid op te lossen.

Terugblik Meet-up Ehealth
Terugblik Meet-up Ehealth
Geplaatst: 22 oktober 2015

Patiënten van SGE praten mee over e-health toepassingen op Dutch Design Week in Drents Dorp Hoofdkwartier, Strijp-S in Eindhoven.